Pla d’ordenació urbanística

Podeu accedir al POUM aquí.

Accés al planejament urbanístic

Carta de colors