Edictes

Exercici: 2022 Bop: 12-0 Edicte: 147 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública del projecte d'obra de reurbanització de la plaça de la Generalitat
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10142 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9707 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 223-0 Edicte: 9711 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de la modificació d'ordenances fiscals per a 2022
Exercici: 2021 Bop: 212-0 Edicte: 9080 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública del projecte d'instal·lació de calefacció i ACS dels edificis municipals
Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7901 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Publicació de la Resolució de pròrroga de la qualificació de zona turística a efectes d'horaris comercials del municipi de Sant Pau de Segúries
Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7782 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació definitiva de l'Ordenança d'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7564 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de 2021
Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6431 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del Projecte simplificat per a la construcció d'un pas sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries (modificació maig 2021)
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5418 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020