Edictes

Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5018 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4756 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del Projecte d'adequació de l'espai de contacte amb el riu Ter a Sant Pau de Segúries, a la zona de l'hort del Secretari i del mirador, en connexió amb l'itinerari sud
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3852 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del "Projecte d'obres dels espais de contacte a l'Itinerari sud del riu Ter a Sant Pau de Segúries: Zona de Can Brandia, Pou de Glaç i estreps antic Pont del Callís"
Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2586 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte d'adequació de l'espai de contacte amb el riu Ter a Sant Pau de Segúries, a la zona de l'hort del Secretari i del mirador, en connexió amb l'itinerari sud
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 1957 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació inicial del Projecte d'obres dels espais de contacte a l'Itinerari sud del riu Ter a Sant Pau de Segúries: Zona de Can Brandia, Pou de Glaç i estreps antic Pont del Callís
Exercici: 2022 Bop: 50-0 Edicte: 1756 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació definitiva del projecte d'obres de reurbanització de la Plaça de la Generallitat
Exercici: 2022 Bop: 33-0 Edicte: 1038 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 25-0 Edicte: 646 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació definitiva del projecte de calefacció i ACAS centralitzada
Exercici: 2022 Bop: 12-0 Edicte: 147 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública del projecte d'obra de reurbanització de la plaça de la Generalitat
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10142 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 1/2021