Edictes

Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4394 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Acceptació de l'encomana de gestió dels ajuntaments de Campdevànol i Sant Pau de Segúries
Exercici: 2020 Bop: 120-0 Edicte: 3962 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 4010 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Extracte en la BDNS de la convocatòria 511098 de subvencions als veïns del municipi per al foment de les activitats de comerç i serveis perjudicades per la COVID-19
Exercici: 2020 Bop: 96-0 Edicte: 2852 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació definitiva del Pla director del Servei de Subministrament d'Aigua de Sant Pau de Segúries
Exercici: 2020 Bop: 93-0 Edicte: 2763 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària del grup de pressió de la xarxa pública d'aigua potable municipal
Exercici: 2020 Bop: 93-0 Edicte: 2756 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil de Sant Pau de Segúries (DUPROCIM)
Exercici: 2020 Bop: 83-0 Edicte: 2526 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública del Pla econòmic financer
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2007 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1991 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial del projecte d'obra d'instal·lació d'un regulador de pressió a la xarxa pública d'abastament d'aigua del municipi
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1973 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació del Pla director d'abastament d'aigua del municipi de Sant Pau de Segúries