Edictes

Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10899 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 9995 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Edicte d'informació pública del projecte d'obra ordinària de l'actuació a les restes del pont medieval de la Rovira sobre el riu Ter
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9789 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 143-0 Edicte: 6553 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4652 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci referent a l'acceptació de la delegació de les competències dels sistemes de sanejament en alta del termes municipals de Queralbs i Sant Pau de Segúries
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 578 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 228-0 Edicte: 9967 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 212-0 Edicte: 9120 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8164 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci de licitació urgent del concurs d'obra de reparació del Pont de la Palanqueta
Exercici: 2017 Bop: 170-0 Edicte: 7432 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obra ordinària