Edictes

Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9887 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de la primera modificació del pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9886 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9087 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del Projecte d'adequació del tram urbà per facilitar la connexió de la via romana i la via verda a Sant Pau de Segúries
Exercici: 2022 Bop: 160-0 Edicte: 7538 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte d'obra d'adeqació del tram urbà per facilitar la connexió de la via romana i la via verda a Sant Pau de Segúries
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6828 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública del Pla Especial de la línia elèctrica de can Brandia
Exercici: 2022 Bop: 139-0 Edicte: 6465 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública de l'acord de sol·licitud d'adhesió al Consorci Vies Verdes de Girona
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5018 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4756 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del Projecte d'adequació de l'espai de contacte amb el riu Ter a Sant Pau de Segúries, a la zona de l'hort del Secretari i del mirador, en connexió amb l'itinerari sud
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3852 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del "Projecte d'obres dels espais de contacte a l'Itinerari sud del riu Ter a Sant Pau de Segúries: Zona de Can Brandia, Pou de Glaç i estreps antic Pont del Callís"
Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2586 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte d'adequació de l'espai de contacte amb el riu Ter a Sant Pau de Segúries, a la zona de l'hort del Secretari i del mirador, en connexió amb l'itinerari sud