Edictes

Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7901 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Publicació de la Resolució de pròrroga de la qualificació de zona turística a efectes d'horaris comercials del municipi de Sant Pau de Segúries
Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7782 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació definitiva de l'Ordenança d'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7564 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de 2021
Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6431 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del Projecte simplificat per a la construcció d'un pas sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries (modificació maig 2021)
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5418 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4365 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del "Projecte simplificat per a la construcció d'un pas sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries"
Exercici: 2021 Bop: 99-0 Edicte: 4243 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte simplificat per a la construcció d'una passera sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries (modificació de maig de 2021)
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3831 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació del conveni de delegació de competències dels sistemes de sanejament en alta del nucli de la Ral del municipi de Sant Pau de Segúries
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1400 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte simplificat per a la construcció d'una passera sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 552 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial de la modificació núm. 2 del POUM de Sant Pau de Segúries