Edictes

Exercici: 2017 Bop: 212-0 Edicte: 9120 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8164 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci de licitació urgent del concurs d'obra de reparació del Pont de la Palanqueta
Exercici: 2017 Bop: 170-0 Edicte: 7432 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obra ordinària
Exercici: 2017 Bop: 167-0 Edicte: 7332 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic a l'àmbit del Càmping els Roures
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6659 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci de licitació del contracte d'obres per a realitzar les actuacions de reconstrucció del col·lector en alta de l'EDAR de Sant Pau de Segúries
Exercici: 2017 Bop: 127-0 Edicte: 5647 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Edicte d'informació pública del projecte d'obra ordinària de reparació del Pont de la Palanqueta (carrer Major del nucli urbà)
Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5404 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 105-0 Edicte: 4421 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'informació pública de l'avanç del Planejament de la Modificació Puntual del POUM de Sant Pau de Segúries, al Càmping els Roures
Exercici: 2017 Bop: 98-0 Edicte: 4093 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci de nomenament de personal funcionari interí
Exercici: 2017 Bop: 49-0 Edicte: 1808 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació de les bases del concurs per proveir una plaça de funcionari/a interí/na