Edictes

Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2007 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1991 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial del projecte d'obra d'instal·lació d'un regulador de pressió a la xarxa pública d'abastament d'aigua del municipi
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1973 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació del Pla director d'abastament d'aigua del municipi de Sant Pau de Segúries
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1971 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació del Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM)
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10502 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 9949 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària de l'actuació projecte simplificat per la construcció d'un pas sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8755 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci de modificació de la dedicació de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8746 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8733 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8241 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Edicte d'informació pública del projecte simplificat per a la construcció d'un pas sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries