Edictes

Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10502 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 9949 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària de l'actuació projecte simplificat per la construcció d'un pas sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8755 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci de modificació de la dedicació de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8746 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8733 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8241 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Edicte d'informació pública del projecte simplificat per a la construcció d'un pas sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 6001 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'aprovació del cartipàs municipal 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4416 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 69-0 Edicte: 2524 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del procediment de comunicació prèvia d'obres
Exercici: 2019 Bop: 26-0 Edicte: 702 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES Anunci d'informació pública d'una ordenança