Modificació Puntual del POUM al Càmping els Roures

INFORME aprovació Avanç de Pla
OTAAGI20170125.SANTPAUSEGURIES_Mcamping_DA
(Document d’abast)
SantPaudeSegúries ModPOUM ampliaciócàmpingElsRouresCultura (Informe de Cultura)
El termini de suggeriments i altres alternatives de la Modificació Puntual del POUM finalitzà el 13 de juliol
Proper tràmit pendent: Aprovació de la Proposta d’aprovació inicial de la modificació del POUM