Consulta pública del projecte d’ordenança reguladora de la comunicació d’obres a l’Ajuntament

En compliment de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques es publica a la Seu Electrònica (ETAULER) i a la Web Municipal per un termini de 15 dies per tal de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

L’objectiu d’aquesta norma és facilitar als interessats la comunicació d’obres a l’Ajuntament, així com la reducció de tràmits i la eliminació de moltes obligacions del tràmit de llicència d’obres.

Consulta Pública Projecte d’Ordenança Comunicació Obres