Aprovació provisional del Pla Especial del Càmping de Sant Pau de Segúries

Pla Especial del Càmping de Sant Pau de Segúries

El Ple de l’Ajuntament de 29-05-2018 ha aprovat d’elevar l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Girona per continuar la tramitació iniciada l’any 2016.

El Pla Especial del Càmping s’ha redactat i tramitat per mandat del vigent POUM aprovat l’any 2008.