Notícies

13 novembre 2017
Edicte d'informació pública Subvecions per l'arranjament de camins inclosos en un PPIF i sega de marges.
26 setembre 2017
Edicte d'informació pública Actuacions municipals per nevades: hores extres excavadores i adquisició de sal, import 1.000 euros
25 maig 2017
logoocic
Nou servei a l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries Per a més informació, cliqueu aquí
13 novembre 2017
Edicte d'informació pública Subvencions per facilitar l'accés a les noves tecnologies als ajuntaments
26 setembre 2017
Edicte d'informació pública Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva Suport a les actuacions urgent
17 juliol 2017
Edicte d'informació pública del projecte d'obra ordinària de reparació del Pont de la Palanqueta (carrer Major del nucli urbà).
23 maig 2017
distintiu finestreta unica empresarial
L'Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha rebut el reconeixement amb el distintiu de la FUE, per haver adoptat les mesures necessàries pe
18 abril 2017
edicte publicitat
Edicte d'informació pública, Programa "DEL PLA A L'ACCIÓ"